پاندای کونگ‌فوکار

تیزر تبلیغاتی
توزیع شده در شبکه نمایش خانگی و سینماها
ایده‌پردازی: آژانس تبلیغاتی بادکوبه
کارگردان: رضا اصفهانی
انیمیت: مرتضی نیتی
مدلینگ: امید آژیرآبی
رنگ آمیز: مرجان فرزان بخش
کامپوزیت: مرتضی نیتی
ریگ: حامد پور کرمان – مسعود عسگریان
تدوین: میثم حاجعلیان