ساخت انیمیشن

ساخت برترین انیمیشنها در ایران - انیماطرفه

تولید انیمیشن با تکنیک‌های مختلف

  • ساخت انیمیشن سه بعدی با ظرفیت تولید هشتاد دقیقه در ماه
  • ساخت انیمیشن کات اوت با ظرفیت تولید صدوپنجاه دقیقه در ماه
  • ساخت انیمیشن کمیک موشن با ظرفیت تولید هشتاد دقیقه در ماه
پروژه های مرتبط با ساخت انیمیشن