کوه نورانی

فیلم کوتاه سه بعدی

زمان: 7 دقیقه و 30 ثانیه

تولید: 1385

کارگردان: سامان خرم

مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید:حسن بادکوبه

تهیه کننده:مرکز پویا نمایی صبا

انسان های مومی گرد هم، دور آتش نشسته اند و روزگار به بطالت می گذرانند یکی از آنها از فاصله دور و از روی کوه نوری می بیند که او را به خود جلب می کند.او،دیگران را ترغیب به دیدن آن نور می کند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.