نوازنده

فیلم کوتاه سه بعدی

زمان: 11 دقیقه

تولید: 1388

کارگردان: کیانوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه - محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویانمایی صبا

خلاصه: فقیر و مستمند، در کوچه و خیابان می‌نوازد و لقمه نانی به دست می‌آورد. دیگری متمول و ثروتمند که در بی‌نیازی هیچ انگیزه‌ای برای ادامۀ حیات ندارد. تا اینکه صدای ساز مرد فقیر به زندگیش رونق می‌بخشد آن‌گاه ...