بابک و نقاشی‌هایش

سریال 26 قسمتی

تولید 1385-1384

زمان: 104 دقیقه

کارگردان: حسن بادکوبه، کیانوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه - محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویانمایی صبا

خلاصه: 

بابک پسر بچه‌ای آپارتمان‌نشین است که اوقات تنهایی خود را با کشیدن نقاشی پر می‌کند و در آنها

سیر می‌کند و وارد ماجراهایی می‌شود که خود نقاشی کرده است.