قلب فرشته

فیلم کوتاه سه بعدی

زمان: 8 دقیقه

تولید: 1389

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

پسری که به خاطر بیماری قلبی راهی اتاق عمل می شود.مادربزرگ به او مدالی داده،به زندگی امیدوارش می کند و او در اتاق عمل...

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.