صبح بخیر آقای...

فیلم کوتاه، تولید 1385

زمان: 8 دقیقه

کارگردان: کیانوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه - محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه‌کننده: مرکز پویانمایی صبا

خلاصه: زمان آنچنان می‌گذرد که ما آن را در نمی‌یابیم. بچه‌ایم، بزرگ می‌شویم، پیر می‌گردیم و می‌میریم و این کار گذشت زمان است.