سبزتر از بهار

فیلم کوتاه سه بعدی

 تولید: 1385

زمان: 7 دقیقه و 57 ثانیه

کارگردان: سامان خرم

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

توی جنگل حیوانات به سختی روزگار می گذرانند.برف باریده است و غذایی یافت نمی شود،دلقک که از میوه های مختلف ساخته شده،به جنگل می آید و حیوانات را سرگرم می کند اما شاهد رنج و گرسنگی حیوانات است.یکی یکی از میوه های بدن خود می کند و به حیوانات می دهد و خودش..

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.