زمینی

فیلم کوتاه

تولید: 1383

زمان: 3 دقیقه

مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید:حسن بادکوبه

تهیه کننده:مرکز پویا نمایی صبا

فیلم نامه:آرمین میلانی

کارگردان:کیانوش عابدی ، حامد دانشور

دخترکی شاد و خوشحال رقص کنان به طرف پیر مرد بادکنک فروش می رود.بادکنکی می خرد و رقص کنان به آسمان می رود.

هدف پروژه

تمامی پروژه ها با هدف آموزشی و تربیتی و نیز سرگرمی کودکان تهیه شده است.