زرد مشکی

سریال 52 قسمتی سه بعدی

زمان: 520 دقیقه

تولید: 1389-1390

کارگردان: کیانوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

سمندر دوچرخه ایست به رنگ زرد مشکی که در شهر دوچرخه ها زندگی می کند او در سیرک مشغول به کار است و برای مردم نمایش می دهد،تا اینکه روزی به هنگام نمایش سقوط می کند...

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.