رقص شیطان

فیلم کوتاه

 تولید 1384

زمان: 7 دقیقه

کارگردان:کیانوش عابدی

مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید:حسن بادکوبه

تهیه کننده:مرکز پویا نمایی صبا

موضوع فیلم موضوع انتخاب یکی از پسران حضرت آدم به عنوان جانشین اوست.عاقبت آدم پسرش هابیل را انتخاب می کند و قابیل او را از روی حسادت به قتل می رساند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.