دوستان جنگل2

سریال کات اوت

زمان: 182

تولید: 1388

کارگردان: محمدرضا عابدی  ، علی جعفری

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

خرگوش گرسنه جنگل(برفی)به همراه سایر دوستانش در جنگل زندگی می کنند و درس می خوانند.روبی و شولی(روباه و شغال) همیشه گرسنه به دنبال شکار دوستان جنگلند و همیشه با بد اقبالی رو به رو شده و طعمه ها از دستشان می گریزند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.