دوستان جنگل

سریال 26 قسمتی

تولید: 1386

زمان: 130 دقیقه

کارگردان: کیانوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

شکار چی به همراه تفنگش به جنگل آمده و قصد شکار حیوانات آن جنگل را دارد اما حیوانات جنگل با تیز هوشی و برد باری مانع کارهای شکار چی می شوند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.