دخترک ابری

فیلم کوتاه کات اوت

زمان: 10 دقیقه

تولید: 1388

کارگردان: کارگروهی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

دختر در آپارتمانش تنهاست.همه به سر کارهایشان رفته اند.او همبازی ندارد.بدنبال همبازی می گردد ولی کسی را نمی یابد.با نگاه به تکه های ابر برای خود همبازی می آفریند و با آنها به آسمان می رود.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.