خانه من کجاست؟

فیلم کوتاه

کات اوت

زمان: 8 دقیقه

تولید: 1387

کارگردان: کارگروهی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

کودکی فلسطینی از خود می پرسد خانه من کجاست و خانه ای روی دفتر خود نقاشی می کند و می نویسد خانه من کجاست و این را مبارزه ای می کند بر علیه اشغالگران. او صفحات نقاشی اش را هم چون اعلامیه،شب ها به دیوارهای شهر می چسباند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.