جنگل ما

سریال 26 قسمتی

تولید: 1384-1385

زمان:91 دقیقه

کارگردان: کیانوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

کوشا خرگوش کوچولویی ست که به اتفاق دوستش سنجاب کوچولو و موشی به مدرسه می روند.آنان بچه های پاک و صمیمی هستند.اما روبی و روفی یعنی روباه و کفتار همیشه سر راهشان دام می گذارند و قصد دارند آنان را به راهی بد بکشانند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.