بودن

فیلم کوتاه

زمان: 5 دقیقه و 35 ثانیه

تولید سال 1386

کارگردان:فرنوش عابدی

مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید:حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

بعد از انفجار برج های دو قلو در آمریکا،حاکمان وقت آن کشور مسلمانان را بدین عمل متهم نمودند و توسط ماموران امنیتی مسلمانان مظلوم را به طرق مختلف ترور نمودند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.